ثبت سفارش

روشهای ثبت سفارشات

برای ثبت سفارشات کافیست با بازدید از نمونه های گل”محصول مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
و بعد از بررسی اقدام به ثبت سفارش نمایید.
ثبت سفارشات هم از طریق ثبت سفارش در سایت و هم ثبت سفارش تلفنی صورت می پذیرد.

ثبت سفارشات تلفنی با شماره تماس
۰۹۱۲۶۷۷۸۳۱۵

ثبت سفارشات تلفنی و تماس سریع
X