شیوه های پرداخت

گل آرائی ارکید

پرداخت در ثبت سفارشات گل آرایی ارکید به سه روش آسان انجام میگردد:

۱٫پرداخت در محل
(در این روش بعد از تحویل گرفتن مبلغ قابل پرذاخت به مسئول حمل گل پرداخت میگردد)

۲٫پرداخت مستقیم بانکی
( در این روش پرداخت به صورت مستقیم به شماره کارت ارائه شده در برگه تسویه حساب انجام میشود)

۳٫پرداخت از طریق درگاه های امن بانکی
(در این روش بعد از اتمام تمام مراحل ثبت سفارشات اقدام به پرداخت از طریق درگاه های امن بانکی نمایید)

ثبت سفارشات تلفنی و تماس سریع
X