رویه های ارسال سفارش

گل آرائی ارکید

سفارشات در سطح تهران توسط نیرو های مجرب و ماهر و همچنین با بهره گیری از خودروهای ویژه حمل گل صورت می پذیرد.
و تمامی هزینه های ارسال .حمل و تحویل تمامی سفارشات بصورت رایگان میباشد
برای هماهنگی از نحوه ارسال سفارش میتوانید با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید.

۰۹۱۲۶۷۷۸۳۱۵

ثبت سفارشات تلفنی و تماس سریع
X